Broeseinderdijk 32,
3910 Neerpelt - België

Tel.: 011 74 77 99
info@j-tilleman.be
BTW BE0879 916 692

Opzoek naar jezelf

Kan via:

 • Persoonlijke consulten bij Jan of Jane
 • Cursussen
 • weekend sessies op een locatie
 • week sessies op een locatie

De week sessies zijn bedoelt voor mensen die:

 • Opzoek naar jezelf zijn
 • Oorzaken zoeken en een behandelplan opstellen voor mensen in een burn-out
 • Oorzaken zoeken en een behandelplan opstellen voor mensen in een depressie
 • Gewoon een week willen ont-stressen

Op zoek gaan / focussen is het naar binnen richten van de aandacht: wat gaat er zoal in u om? Welke gedachten, impulsen en gevoelens ervaart u? In tegenstelling tot 'in contact zijn' met gevoelens

 • deze worden vaak 'bedacht', gaat het focussen om het gewaarworden van deze gevoelens. Voor veel mensen is dit geen makkelijke ommekeer, maar dankzij coaching en diverse behandelingen is er veel mogelijk.

Het gewaarworden van gevoelens is ook het ervaren van dat wat nog geen helderheid geeft in het denken. Het is een ontdekkingstocht naar een lijfelijke ervaring (de 'lijfelijk gevoelde zin' – een mooiere term in het Engels is: felt sense) en de (emotionele) betekenis die daaraan gegeven mag worden. Dat kan eerst vaag en ondoorzichtig lijken, maar wanneer men er aandacht aan geeft komen de woorden, beelden en betekenissen vanzelf. Deze informatie kan leiden tot:

 • nieuwe inzichten en kennis over uzelf
 • gedragsverandering
 • actie (kunnen) ondernemen
 • het verhogen van uw welbevinden

Achtergrond van het focusproces

De focusmethode is ontstaan door invloeden van filosofische, klinische en psychologische achtergrond. Amerikaans hoogleraar in psychologie en filosofie, Eugene Gendlin Ph. D., onderzocht waarom sommige cliënten baat hadden bij psychotherapie. Hij ontdekte dat de ‘succesvolle cliënt’ op een bepaalde manier met zichzelf en zijn problemen omgaat. Zo’n cliënt wordt zich bewust van de ‘taal’ van lijfelijke signalen. Hij luistert zorgvuldig naar wat zich van binnen aandient en tast af hoe iets in zijn geheel aanvoelt. Door daar woorden, beelden of een andere uitdrukking aan te geven, ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten en gedragsverandering. Deze effectieve manier van ingaan op wat er van binnen in u speelt, heeft Gendlin in de jaren ’70 uitgewerkt tot een speciaal proces met een aantal verschillende stappen. Dit noemde hij focussen.

Doel van het focusproces

Het doel van het focusproces is om uw eigen weg te vinden en u niet te laten mis- of afleiden door externe factoren. In plaats van u te richten naar wat ‘de anderen’ verwachten, wat traditie of cultuur ‘voorschrijven’, of u te laten overrompelen door uw emoties. Het gaat erom na te gaan (‘to sense’, te ‘sensen’, te voelen) wat er diep in uw eigen innerlijke wereld leeft. De weg die men aflegt bestaat uit het verhelderen en het verder bewust worden van spanningsvolle gebieden en van onderwerpen waar men steeds mee bezig is, of waardoor men overvallen wordt / zich in beslag genomen voelt.

Door de drukte in ons leven worden we soms overladen door prikkels en emoties waardoor een probleem of de oorzaak van dat probleem of gevoel van onbehagen niet helder kan worden. De gevoelsgebieden waar het om gaat zijn vaak vaag en onduidelijk. U bent aan het tobben, u bent in verwarring. Het lichaam geeft onmiskenbaar aan dat deze gevoelens belangrijk zijn: we voelen het fysiek, merken onrust, hebben gedachten die als een snelweg door het hoofd razen en chaos veroorzaken. Het gaat om een ‘felt sense’: interne gewaarwordingen waarvan de betekenis (nog) niet duidelijk is. Door te focussen kunnen we antwoord krijgen: we vragen het lichaam deze informatie prijs te geven.

Verloop van het focusproces

U concentreert zich op een (probleem)gebied in uw lichaam, waar een spanning of een andere gewaarwording ervaren wordt. Daarbij komt een bepaald gevoel of emotie omhoog, dat eerst nog als onhelder wordt ervaren. Door middel van coaching en behandelingen wordt u zich steeds bewuster van dat gevoel: er kan een nieuw perspectief of inzicht ontstaan. Het lichaam wijst u de weg.

Het focusproces is een proces waarbij van onbewust naar steeds meer bewust toegewerkt wordt. Dat mondt eerst uit in een fysiek ervaren verandering en vervolgens in een mentale verandering. De 'gevoelde' verandering is vergelijkbaar met het bevrijdende inzicht van een creatief ontwikkelingsproces, een plotseling doorbrekend inzicht, Aha-Erlebnis of catharsis.

De linker en rechter hersenhelft werken hier samen: de linker hersenhelft is het gebied van de taal en de logica en de rechter hersenhelft is het gebied van de gevoelens, de creativiteit. Het gebied van de rechter hersenhelft is meer verbonden met onze fysieke gewaarwordingen. Bij focussen blijven we niet in het gebied van de logica hangen, maar werken beide hersenhelften samen, waardoor creatieve processen plaatsvinden.

Het lichaam wijst de weg

Het lichaam wijst u de weg, daar kunt u op vertrouwen. Wat is nu precies een ‘felt sense’, een waargenomen gevoel, in de betekenis die er bij focussen aan gegeven wordt?

Het is een lichaamsbewustzijn van een situatie, een gebeurtenis of persoon. Een ‘interne aura’ die alles bevat wat u op dat moment voelt en weet over het betreffende onderwerp. Het komt tot u als een geheel, niet detail voor detail. Net als een smaakgewaarwording, of de ervaring van het geluid van een snaar. Een dergelijk waargenomen gevoel komt niet tot u via woorden, of via het denken; daarom is het moeilijk in woorden weer te geven.

Jan en Jane helpen u veranderen door aandacht voor uw innerlijke wereld.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken